برچسب: سرعت گزش زالو بر بدن

سرعت گزش زالو بر بدن

دلایل و راهکارهای مختلفی برای سرعت گزش زالو بر بدن وجود دارد که برخی از آنها را به شرح ذیل باستحضار می رساند : ۱ – مهمترین نکته که در سرعت زالو برای جذب موضع موثر است گرسنگی زالو می باشد . یعنی زالویی را که برای درمان استفاده می شود حتما باید دوره هضم […]