برچسب: سابقه تاریخی زالودرمانی

برگی از تاریخچه زالو درمانی:

شاید سابقه تاریخی زالودرمانی به حدود ۴۰۰۰ سال قبل برگردد, که البته ایران هم جز کشورهایی است که در تاریخ پزشکی خود از زالو درمانی استفاده می کرده است, اروپایی ها تا قبل از قرن ۱۹ زالو را موجودی بی مصرف و مزاحم و دور انداختنی می پنداشتند و از قرن ۱۹ به بعد به […]