برچسب: زالو جوان لارو زالو

زالو جوان(لارو زالو)

درون هر کوکون (پیله) به طور متوسط بین ۱۲ عدد زالو ی جوان در شرایط متعارف وجود دارد که در زمان تولد کاملا به مادر شبیه بوده و نتها ارگان های جنسی آنها تکامل نیافته و بالغ نشده اند برای بالغ شدن حتما باید از خون پستانداران در چند نوبت تغذیه کنند زالوی جوان پس […]