برچسب: زالوی پزشکی

معرفی زالوی طبی

از نظر جانورشناسی زالوها در طبقه بندی خانواده کرم های خاکی جای می گیرند. ➖ Hirudo medicinalis ➖ 🔷 زالوی پزشکی حدود یک سانتی متر قطر داشته و طول آن به طور میانگین ۱۲ سانتی متر است و بدن زالو حلقه حلقه بوده و از کوتیکول لزج و چسبنده ای پوشیده شده است و در […]