برچسب: جفت گیری زالو

جفت گیری زالو

اگر چه زالوها دو جنسی هستند ، اما لقاح متقابل و دو طرفه در طی ماه های اسفند ، فروردین و اردیبهشت بسته به شرایط دمایی صورت میگیرد. لقاح اکثرا داخل آب صورت میگیرد و کمتر در خشکی در اغلب زالوها ، دو زالو از طریق خطوط شکمی شان در یک وضعیت سر به دم […]