برچسب: جفت گيري زالو ها

چگونه متوجه شويم زالو ها جفت گيري كرده اند و بارور هستند ؟؟

‎به طور كلي در فصل جفت گيري به وضوح جفت گيري زالو ها قابل ديدن هست ولي يك سري مشخصات ظاهري وجود دارد كه با مشاهده آنها ميتوان متوجه شد يك زالو بارور شده است يا خير ‎ ۱حجم زالو نسبت به زمان قبل از بارور شدن بيشتر ميشود و يك حالت توپر شدن در […]