برچسب: توصیه های پس از زالو درمانی

توصیه های پس از زالو درمانی

۱) تا ۴۸ ساعت موضع زالو درمانی با آب معمولی تماس نداشته باشد. ۲) موضع زالوھا به طور طبیعی ۸ تا ۱۶ ساعت خونریزی دارد و در صورت خونریزی عادی و ملایم نگران نباشید. تحرک کمتر و حالت دراز کش سبب کاھش خونریزی می گردد . ۳) ۲۴ ساعت پس از زالو درمانی پانسمان را […]