نکته مهم در امر پرورش زالو

باید توجه داشت اگر زالو در پوست اندازي موفق نباشد پوستهاي كهنه باعث گسستگي يا انقباض بدن زالو مي شود و زندگي زالو را تهديد می‌کند چون پوسته هاي كهنه بصورت حلقه به بدن آنها مي چسبد، به شكل ساعت شني در مي آيند و قسمتهائي از بدن آنها بصورت حلقوي دچار فرورفتگي مي شود  زالو وقتي دچار اين مشكل مي شود نمي تواند براحتي حركت كند و گزش را نمي تواند انجام دهد.بهرحال پوست اندازي ناقص اگر درمان نشود، ابتدا باعث فلجي زالو و بعد باعث مرگ آن مي شود.

Comments

    1. درود …

      باید پیشگیری شود.
      در صورتی که این بیماری اتفاق می افتد، علم کافی برای درمان زالو در ایران وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *